Datum Uhrzeit bis Anlass Ort RegLink
 
01.10.2022  15:00  17:00  Katechesegruppe  St. Marien-Jugendraum   
 
02.10.2022  12:00  14:00  Katechesegruppe  St. Josef-Pfarrsaal   
 
22.10.2022  10:00  14:00  Aktion zum Thema "Helfen"  St. Nikolaus-Foyer   
 
05.11.2022  15:00  17:00  Katechesegruppe  St. Marien-Spielkreisraum   
 
06.11.2022  12:00  14:00  Katechesegruppe  St. Josef-Pfarrsaal   
 
19.11.2022  15:00  17:00  Katechesegruppe  St. Marien-Jugendraum   
  15:00  17:00  Elterntreffen  St. Marien-Kl. Konferenzraum   
 
20.11.2022  12:00  14:00  Katechesegruppe  St. Josef-Pfarrsaal   
  12:00  14:00  Elterntreffen  St. Josef-Gruppenraum   
 
22.11.2022  19:00  20:00  Elterntreffen II  St. Josef-Gruppenraum   
 
03.12.2022  15:00  17:00  Katechesegruppe  St. Marien-Jugendraum   
 
04.12.2022  12:00  14:00  Katechesegruppe  St. Josef-Pfarrsaal   
 
17.12.2022  15:00  17:00  Katechesegruppe  St. Marien-Jugendraum   
  15:00  17:00  Elterntreffen  St. Marien-Kl. Konferenzraum   
 
18.12.2022  12:00  14:00  Katechesegruppe  St. Josef-Pfarrsaal   
  12:00  14:00  Elterntreffen  St. Josef-Gruppenraum   
 
14.01.2023  15:00  17:00  Katechesegruppe  St. Bonifatius-Saal   
 
15.01.2023  12:00  14:00  Katechesegruppe  St. Josef-Pfarrsaal   
  12:00  14:00  Elterntreffen  St. Josef-Gruppenraum   
 
28.01.2023  11:00  17:00  Aktionstag zum Thema "Bibel"  St. Nikolaus-Foyer   
 
04.02.2023  15:00  17:00  Katechesegruppe  St. Marien-Jugendraum   
 
05.02.2023  12:00  14:00  Katechesegruppe  St. Josef-Pfarrsaal   
 
18.02.2023  15:00  17:00  Katechesegruppe  St. Marien-Jugendraum   
  15:00  17:00  Elterntreffen  St. Marien-Kl. Konferenzraum   
 
19.02.2023  12:00  14:00  Katechesegruppe  St. Josef-Pfarrsaal   
  12:00  14:00  Elterntreffen  St. Josef-Gruppenraum   
 
04.03.2023  15:00  17:00  Katechesegruppe  St. Marien-Jugendraum   
 
05.03.2023  12:00  14:00  Katechesegruppe  St. Josef-Pfarrsaal   
 
07.03.2023  19:00  20:00  Elterntreffen II  St. Marien-Pfarrsaal   
 
18.03.2023  15:00  17:00  Katechesegruppe  St. Marien-Jugendraum   
  15:00  17:00  Elterntreffen  St. Marien-Kl. Konferenzraum   
 
19.03.2023  12:00  14:00  Katechesegruppe  St. Josef-Pfarrsaal   
  12:00  14:00  Elterntreffen  St. Josef-Gruppenraum